Wachttijden thuiszorg

ZAB heeft op dit moment geen wachtlijsten; u kunt derhalve voor uw hulp- of zorgvraag altijd bij ons terecht. (Zie ook onze uitsluitcriteria.)

Algemeen

Als u contact opneemt met ZAB via ons algemene telefoonnummer, zullen wij u direct te woord staan. Indien u gebruik maakt van het inschrijfformulier op onze website, zullen wij uiterlijke de volgende werkdag contact met u opnemen. Onze verpleegkundige of zorg coördinator luistert naar uw vragen en zal u, waar mogelijk, direct telefonisch helpen/adviseren.

Wijkverpleging

Indien u een zorgvraag heeft, zal er in overleg met u op korte termijn (in ieder geval binnen 5 werkdagen) een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis gemaakt worden, op een moment dat het u schikt. Als u een of meerdere mantelzorgers heeft, dan betrekken wij bij voorkeur deze mantelzorger(s) bij dit gesprek. Naar aanleiding van dit persoonlijke gesprek geven wij u advies over welke zorg voor u het beste is, rekening houdend met uw wensen en mogelijkheden. Onze wijkverpleegkundige kan voor u de indicatiestelling verrichten voor de zorgverzekeringswet. Wij leggen dit vast in een zorgleefplan, welke met u wordt doorgenomen. Zodra er overeenstemming bestaat over de aard en omvang van de zorg, plannen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, de zorg in.

In spoedgevallen bieden wij altijd direct de zorg die nodig is. Dit kan al binnen enkele uren. De indicatiestelling wordt dan op een later tijdstip met u geregeld.

Huishoudelijke hulp en ondersteuning

Voor huishoudelijke hulp en ondersteuning, dient u te beschikken over een beschikking/indicatie van de gemeente. Onze zorgcoördinator kan u bij het aanvragen hiervan via de gemeente (Wmo) helpen. Indien u beschikt over een beschikking, maken wij in overleg met u een afspraak voor een intakegesprek (binnen 5 werkdagen). In dit persoonlijke gesprek wordt met u besproken wat uw wensen en mogelijkheden zijn en waarin wij u kunnen helpen. Na het ondertekenen van de zorgovereenkomst, plannen wij de benodigde hulp binnen 2 weken in, tenzij u anders wenst.

Particuliere zorg

Voor particuliere hulp en zorgvragen kennen wij geen wachtlijsten en –tijden. De zorg wordt te allen tijde in overleg met u vormgegeven en gestart.

Contactgegevens

ZAB Centrum
Tel: 070 389 83 00
Fax: 070 362 22 27
Boekhorststraat 42
2512 CS Den Haag