Uitsluitcriteria

ZAB wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg thuis leveren aan haar cliënten. Dat betekent dat - hoe zwaar de zorgbehoefte ook wordt - de cliënt in de eigen woning kan blijven wonen, mits dit medisch-technisch verantwoord is. Om dit te kunnen waarborgen heeft ZAB de keuze gemaakt om geen zorg te leveren aan een aantal cliëntgroepen. In deze notitie wordt beschreven op welke doelgroepen ZAB zich richt en welke uitsluitcriteria hierbij gehanteerd worden.

Meer weten over ons uitsluitcriteria? Download het document hier.

Contactgegevens

ZAB Centrum
Tel: 070 389 83 00
Fax: 070 362 22 27
Boekhorststraat 42
2512 CS Den Haag