De ZAB Jongerenraad is altijd op zoek naar enthousiaste jongeren.

Wil je lid worden van de raad en weten welke voordelen dit jou kan bieden, neem dan contact met ons op.

Heb je ideeën, wensen, suggesties of klachten?

Deel ze met ons. Wij zorgen ervoor dat er naar je geluisterd wordt.
Stuur een email naar de ZAB Jongerenraad:
jongerenraad@zabzorg.nl

Wat is een jongerenraad?

De Jongerenraad is een door ZAB ingesteld orgaan, dat de gemeenschappelijke belangen van jeugdigen en ouders behartigt en waarin cliënten van ZAB zitting hebben.

Waarom is een jongerenraad belangrijk?

Jongeren kunnen praten vanuit hun ervaring. Zij kijken met hun bril naar de zorg en kunnen daarover advies geven. Ze praten mee over bepaalde (beleids)zaken en geven advies. ZAB (de organisatie) neemt uiteindelijk de beslissing.

Welke taak heeft een jongerenraad?

De jongerenraad is:

 • Een tolk: spreekbuis
 • Een waakhond: bewaakt rechten en belangen
 • Een adviseur: adviseert gevraagd en ongevraagd de instelling

Over welke onderwerpen mag een jongerenraad adviseren?

Een jongerenraad mag zich over veel zaken buigen. Denk dan bijvoorbeeld aan onderwerpen die niet met de dagelijkse zorg te maken hebben:

 • Een wijziging in de doelstelling of grondslag
 • Het overdragen van de zeggenschap of fusie
 • Een opheffing, verhuizing, verbouwing
 • Een belangrijke wijziging in de organisatie, inkrimping of uitbreiding
 • Het benoemen directieleden
 • De begroting en de jaarrekening
 • Het toelatingsbeleid

Maar het kan ook gaan om onderwerpen die direct te maken hebben met de dagelijkse zorg:

 • Voeding
 • Algemeen beleid over veiligheid, gezondheid of hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie mogelijkheden, ontspanningsmogelijkheden
 • Het kwaliteitssysteem
 • Het vaststellen of wijzingen van de klachtenregeling
 • Het aanwijzen van personen die belast worden met opvang en de behandeling van klachten
 • Wijzigen van een instellingsbesluit en andere voor cliënten geldende regelingen
 • Het benoemen afdelingshoofden

Dit staat allemaal beschreven in de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in Zorginstellingen.

Waarom?

Zodat de zorg beter wordt en jullie stem gehoord wordt!

“Ik heb geleerd om op te komen voor de belangen van andere jongeren en daardoor heb ik ook geleerd om op te komen voor de belangen van mijzelf.”

Wat moet je kunnen als lid van de jongerenraad?

 • Je hebt directe ervaring met de jongerenzorg
 • Je wilt opkomen voor andere jongeren die zorg nodig hebben
 • Je kunt onderscheid maken tussen je eigen belang en dat voor alle andere jongeren
 • Je kunt samenwerken met anderen
 • Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie

Contactgegevens

ZAB Centrum
Tel: 070 389 83 00
Fax: 070 362 22 27
Boekhorststraat 42
2512 CS Den Haag