Opvoedondersteuning

ZAB Jeugd en Gezin biedt laagdrempelige opvoedondersteuning waarin wij samen met uw gezin en/of de jeugdige de hulpvraag verduidelijken en realistische doelen stellen. Vervolgens werken wij samen met u aan de doelen, waarbij we regelmatig tijdens het begeleidingstraject samen evalueren hoe het gaat.

De opvoedondersteuning is gericht op de vragen en zorgen die u als ouder heeft over de opvoeding van uw kind. Wij helpen ouders en verzorgers met verschillende vragen en/of problemen:

  • Hoe kan ik het thuis weer wat gezelliger maken?
  • Er is veel strijd tussen broertjes en zusjes, hoe los ik dit op?
  • Hoe kan ik mijn kind stimuleren om naar school te gaan?
  • Hoe kan ik mijn kind helpen om zindelijk te worden?
  • Hoe maak ik mijn kind zelfstandiger?
  • Hoe blijf ik duidelijk en consequent, terwijl mijn partner een andere opvoedingsstijl hanteert?

Samen met u en uw kinderen kijken we naar de gezinssituatie, en komen wij tot een oplossingen. Ook zullen wij, met uw toestemming, contact leggen met school en eventueel andere professionals die betrokken zijn om de ontwikkeling van uw kind(eren) en gezinssituatie te monitoren.

Kortom: het is een nauwe samenwerking, waarin en methode wordt gekozen die aansluit bij uw gezin en/of de jeugdige. Er is dan ook geen vaststaand traject, dit om de kans van slagen te vergroten.

Mijn kind houdt zich niet aan de regels thuis en op school. Hij luistert niet naar mij!
Mijn kind is 7 jaar en nog steeds niet zindelijk. Ik heb alles geprobeerd, maar niets werkt. Ik ben ten einde raad.

Aanmelden opvoedondersteuning

Zoekt u naar opvoedondersteuning van ZAB? Klik hier en gebruik ons aanmeldformulier of neem telefonisch contact op met ZAB via 070 389 83 00.

Contactgegevens

ZAB Centrum
Tel: 070 389 83 00
Fax: 070 362 22 27
Boekhorststraat 42
2512 CS Den Haag