Gezinsbegeleiding

U wilt het beste voor uw kind(eren), maar soms wordt het even te veel. Dan kunt u vastlopen. Dit snappen wij als geen ander. Bij gezinsbegeleiding is er sprake van een gezingsgerichte benadering. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw kind opgroeit in een veilige omgeving. Daarom richten wij ons op het opbouwen van de vertrouwensband tussen u en uw kind, het hervinden van uw kracht, en het vinden van de balans tussen de culturele achtergrond van uw gezin en de Nederlandse cultuur. Dit doen wij bovendien op een laagdrempelige manier om meer zorgen in de toekomst te voorkomen.

Dit kunnen wij u als ZAB Jeugd & Gezin nog meer aanbieden:

  • Het aanleren van de basisopvoedvaardigheden;
  • Omgangsproblemen in het gezin in kaart brengen en bewerken;
  • Het signaleren van de sterke- en zorgpunten in het gezin;
  • Het hervinden van de kracht van ouders, waardoor zij zekerder staan in de opvoeding;
  • • Het hervinden van de kracht van u als ouder(s), waardoor u/jullie zekerder staan in de opvoeding;
  • Samen met het gezin steun vanuit de omgeving organiseren;
  • • Het creëren van een veilige, vertrouwde, fijne en positieve omgeving voor uw hele gezin.

Multiculturele gezinnen

Bij gezinnen met een ander culturele achtergrond kunnen de waarden en normen van de eigen cultuur en die van de Nederlandse samenleving soms botsen. De opvoeding en communicatie tussen ouders en kinderen kunnen hierdoor onder druk komen te staan. Mocht u zich als ouder afvragen; hoe je de verschillende opvoedstijlen uit verschillende culturen met elkaar kunt herenigen. Hoe u de kinderen het beste kunt bijsturen en adviseren zonder contact te verliezen. Bent u bij ons op het juiste adres.

Aanmelden gezinsbegeleiding

Wilt u hulp in het gezin ontvangen? Neem dan vandaag nog contact met ons op! Klik hier en gebruik ons aanmeldformulier, of neem telefonisch contact op met ZAB via 070 389 83 00.

Contactgegevens

ZAB Centrum
Tel: 070 389 83 00
Fax: 070 362 22 27
Boekhorststraat 42
2512 CS Den Haag