Jongeren begeleiding

Wij staan klaar voor de jongeren die begeleiding nodig hebben in hun dagelijks leven. Dat kan variëren van wat extra hulp bij sommige dingen die ze moeilijk vinden tot geheel begeleid wonen. Iedereen heeft hierbij zijn eigen verhaal. Samen met de jongeren gaan wij de uitdaging aan en zorgen ervoor dat de zelfredzaamheid van de jongeren verbeterd wordt. Dankzij de kennis en flexibele aanpak van onze begeleiders, in combinatie met hun ruime werkervaring, zorgen wij er samen voor dat jongeren verder ontwikkelen en (weer) perspectief krijgen.

De jongeren zelf weten vaak het beste in welke situatie ze zitten en wat ze nodig hebben. Daarom bespreekt onze ambulant hulpverlener vooraf samen met hen wat er al goed gaat, wat ze nog willen bereiken en hoe ze dat gaan doen. Aan de hand van situaties die de jongere tegenkomt in zijn dagelijkse leven, trainen we, in een tempo dat voor de jongere te overzien is, de vaardigheden die nodig zijn voor de doelen die we samen gesteld hebben. Zo kunnen we ze bijvoorbeeld helpen hun financiën op orde te brengen. Of leren we ze psychosociale problemen herkennen, te begrijpen en er beter mee om te gaan.

Contactgegevens

ZAB Centrum
Tel: 070 389 83 00
Fax: 070 362 22 27
Boekhorststraat 42
2512 CS Den Haag