Gezinsbegeleiding

Bij gezinsbegeleiding is er sprake van een gezinsgerichte benadering. Het opgroeien van een kind in een veilige omgeving staat hierin centraal. Wij richten ons op het opbouwen van een vertrouwensband met ouder en kind, hervinden van de kracht van ouder, begrip van de culturele achtergrond van het gezin, het vinden van een balans tussen de culturele achtergrond van het gezin en de Nederlandse cultuur en het bieden van laagdrempelige hulp om zorgen in de toekomst te voorkomen.

Wat biedt ZAB Jeugd en Gezin nog meer:

  • Het aanleren van de basisopvoedvaardigheden;
  • Omgangsproblemen in het gezin in kaart brengen en bewerken;
  • Het signaleren van de sterke- en zorgpunten in het gezin;
  • Het hervinden van de kracht van ouders, waardoor zij zekerder staan in de opvoeding;
  • Het aanleren van pedagogische vaardigheden, zoals grenzen stellen;
  • Samen met het gezin steun vanuit de omgeving organiseren;
  • Het creëren van een veilige, vertrouwde, fijne en positieve omgeving.

Contactgegevens

ZAB Centrum
Tel: 070 389 83 00
Fax: 070 362 22 27
Boekhorststraat 42
2512 CS Den Haag