Jeugd en Gezin

ZAB is er voor ouders en kinderen, die het tijdelijk thuis niet op eigen kracht redden. Als thuiszorgorganisatie bieden wij hulp en ondersteuning gericht op opvoedingsondersteuning en -begeleiding aan jeugdigen en ouders. Ook kunt u bij ons terecht voor individuele begeleiding en persoonlijke verzorging wanneer u ondersteuning nodig heeft als gevolg van een beperking en/of stoornis.

Tijdens het begeleidingstraject staat de ontwikkeling van de jeugdige en het bevorderen van de zelfredzaamheid van het gezin centraal. Dit kan zijn op het gebied van gedragsproblemen, opvoedingsvraagstukken, praktische vaardigheden, sociale en maatschappelijke hulpvragen, administratie en/of financiën en schulden. Bij multiproblematiek zullen wij korte lijnen onderhouden met andere betrokken behandelaren en/of specialisten, zodat u uw verhaal maar één keer hoeft te doen.

Contactgegevens

ZAB Centrum
Tel: 070 389 83 00
Fax: 070 362 22 27
Boekhorststraat 42
2512 CS Den Haag